De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

10 juli 2019

Deze week vinden de oudergesprekken plaats. Ouders worden via de leerkracht uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.